Starsis kan erbjuda entreprenörer med unika tekniklösningar möjligheten att utvecklas.

Vår målgrupp är teknikföretag med stor tillväxtpotential.

Tillväxtresa

Vi erbjuder entreprenörer som utvecklar unika och innovativa tekniklösningar ett aktivt och långsiktigt samarbete för utveckling av bolagets potential och finansiering under tillväxtresan.

Finansiering

Vi vill skapa första kontakten med entreprenörer i ett tidigt skede för att kunna bistå vid bedömningen av möjligheterna att finansiera och stöda utvecklingen av företaget

Resurser

Genom vårt nätverk kan vi bistå bolag med olika resurser för uppdrag i både styrelse- och affärsråd.

Pågående Uppdrag

Skydome AB

Har utvecklat nästa generations kamerasystem för applikationer inom bl.a. virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Denna satsning har lett fram till en större satsning på vidareutveckling av en teknikplattform för övervakning, hantering och samordning av samhällsviktig verksamhet. Systemet innebär en uppgradering av marknadens övervakningssystem där fysiska personer virtuellt kan samverka i en digital miljö och tillsammans skapa lägesbild, samordning och underlag för effektiv beslutsfattning.

Plattformen har på olika nivåer demonstrerats och sålts i demonstrationsutförande till bl.a. Ericsson, Intel, Sprint och Telia som utnyttjar tekniken för att visa hur säkerhet och krishantering kan samordnas på moderna kommunikationsnät.

Avslutade Uppdrag

Dirac Research AB

Finansieringsuppdrag:
3 MKR

Unibap AB

Såddfinansiering:
10 MKR

Skydome AB

Investering och finansieringsuppdrag:
13,1 MKR

Ekobot AB:

Investering och finansieringsuppdrag:
4 MKR + 5,4 MKR = 9,4 MKR

Ekobot AB:

Rådgivning inför börsnotering:
Bolaget börsnoterades på
Nasdaq First North 15 mars 2021.

Vill du veta mer och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ansluta dig som investerare eller affärspartner.

Mats Otterheim

Mats har lång erfarenhet av arbete med växande bolag i flera olika roller – som revisor, styrelseledamot, riskkapitalist, entreprenör i egna bolag och ansvarig för bolagsmarknaden på NGM Börsen. Tidigare partner på PwC.

Gunnar Säll

Gunnar har mer än 25 års erfarenhet av finansiering- och utveckling av företag i olika utvecklingsskeden, från nystart till marknadsexpansion. Bl.a. dessa finns exempelvis Cellavision, Lidds AB och Doxa AB.

Roger Peleback

Roger har lång erfarenhet från kapitalmarknaden, bl.a. via rollen som VD för Nordic Growth Market under perioden 2009 – 2019. Grundare av och Senior Advisor på Amudova. Aktiv som rådgivare och investerare via eget bolag.

Fredrik Bruhn

Fredrik är serieentreprenör disputerad vid Uppsala universitet och sedan 2013 adjungerad professor i robotik och säkerhetskritisk elektronik vid Mälardalens högskola. Han har en bakgrund inom rymdindustrin, bland annat som gästforskare vid Nasa, och han är medgrundare av företagen Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB.

Skicka en intresseanmälan så
skickar vi mer information.