Stars in Sweden


Vi utvecklar och finansierar innovativa teknikföretag. Genom ett fruktbart samarbete når vi de mål vi gemensamt ställer upp

Sweden Tech Stars – Starsis AB