Starsis kan erbjuda entreprenörer med unika tekniklösningar möjligheten att utvecklas.

Vår målgrupp är teknikföretag med stor tillväxtpotential.

Tillväxtresa

Vi erbjuder entreprenörer som utvecklar unika och innovativa tekniklösningar ett aktivt och långsiktigt samarbete för utveckling av bolagets potential och finansiering under tillväxtresan.

Finansiering

Vi vill skapa första kontakten med entreprenörer i ett tidigt skede för att kunna bistå vid bedömningen av möjligheterna att finansiera och stöda utvecklingen av företaget

Resurser

Genom vårt nätverk kan vi bistå bolag med olika resurser för uppdrag i både styrelse- och affärsråd.

Vårt stöd gör skillnad

Skydome AB

Har utvecklat nästa generations kamerasystem för applikationer inom bl.a. virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Denna satsning har lett fram till en större satsning på vidareutveckling av en teknikplattform för övervakning, hantering och samordning av samhällsviktig verksamhet. Systemet innebär en uppgradering av marknadens övervakningssystem där fysiska personer virtuellt kan samverka i en digital miljö och tillsammans skapa lägesbild, samordning och underlag för effektiv beslutsfattning.

Plattformen har på olika nivåer demonstrerats och sålts i demonstrationsutförande till bl.a. Ericsson, Intel, Sprint och Telia som utnyttjar tekniken för att visa hur säkerhet och krishantering kan samordnas på moderna kommunikationsnät.

Unibap AB (publ)

Unibap startades 2013 för att kommersialisera artificiell intelligens inom smart industri (Industri 4.0) och “newspace”, den nya rymdmarknaden. Företaget var kundfinansierat från start och tog in första externa tillväxtkapital 2016 och noterades på Nasdaq First North Growth i mars 2017.

Företaget säljer idag avancerade rymdtjänster under varumärket SpaceCloud med datorprodukter i rymden sedan 2016 och rymdmolnstjänster sedan 2021. Inom rymdsegmentet återfinns kunder som amerikanska rymdflygstyrelsen NASA, Europeiska Rymdorganisationen (ESA) samt privata företag som Satellogic, Moog och Simera Sense. Sedan 2018 har företaget smarta fabrikstjänster i högvolymsproduktion hos bland andra Husqvarna Group. 

Avslutade Uppdrag

Finansieringsuppdrag:
3 MKR

Såddfinansiering:
10 MKR

Investering och finansieringsuppdrag:
16 MKR

Investering och finansieringsuppdrag:
4 MKR + 5,4 MKR = 9,4 MKR

Ekobot AB:

Rådgivning inför börsnotering:
Bolaget börsnoterades på
Nasdaq First North 15 mars 2021.

Vill du veta mer och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ansluta dig som investerare eller affärspartner.

Mats Otterheim

Mats har lång erfarenhet av arbete med växande bolag i flera olika roller – som
revisor, styrelseledamot, riskkapitalist, entreprenör i egna bolag och
ansvarig för bolagsmarknaden på NGM Börsen. Tidigare partner på PwC.

LinkedIn profil

Gunnar Säll

Gunnar har mer än 25 års erfarenhet av finansiering- och utveckling av företag i olika utvecklingsskeden, från nystart till marknadsexpansion. Bl.a. dessa finns exempelvis Cellavision, Lidds AB och Doxa AB.

Roger Peleback

Roger har lång erfarenhet från kapitalmarknaden, bl.a. via rollen som VD för Nordic
Growth Market under perioden 2009 – 2019. Grundare av och Senior
Advisor på Amudova. Aktiv som rådgivare och investerare via eget bolag.

LinkedIn profil

Fredrik Bruhn

Fredrik är serieentreprenör disputerad vid Uppsala universitet. Sedan 2013 är han adjungerad professor i robotik och avionik
vid Mälardalens Universitet. Han har en bakgrund inom rymdindustrin,
bland annat som gästforskare vid Nasa, och han är medgrundare av företagen Bruhnspace AB, Kalogi AB, ÅAC Microtec AB (nu AAC Clyde Space (publ)),  Rotundus AB, samt Unibap AB (publ) där han även sitter i styrelsen.

LinkedIn profil

Skicka en intresseanmälan så
skickar vi mer information.