Personuppgiftspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Starsis AB, org.nr 559045-5480 (nedan ”Bolaget” eller ”vi”).
Kontaktpersoner: Mats Otterheim eller Gunnar Säll
E-post: mats.otterheim@telia.com, gunnar@sallsam.se
Telefonnummer: Mats 070-634 84 90, Gunnar 070-880 07 73

Information om Bolaget

Vi driver informationsplattformen ”Stars in Sweden” (nedan ”Plattformen”) som ämnar till att tillföra entreprenörer ett aktivt och långsiktigt samarbete för utveckling av bolagets potential och finansiering under tillväxtresan.

Ändamålen med samt den rättsliga grunden för respektive behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
För att synliggöra dig på vår Plattform
Om du är entreprenör eller ett sådant bolag som vi har bedömt vara intressant kan vi komma att publicera dina personuppgifter, såsom namn, bild och kontaktuppgifter på Plattformen. Detta gör vi för att nätverket – investerare och affärspartners – ska kunna ta del av informationen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vilket vi ingått med dig eller det bolag du representerar eller jobbar för. Om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter för detta ändamål kommer du inte kunna vara en del av Plattformen.
Administrera ditt konto
Om du har ett konto på Stars in Sweden, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att administrera detta konto, bl.a. genom att säkerställa att du kan logga in, att lagra dina personuppgifter inklusive ditt lösenord. Detta gör vi eftersom att behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vilket vi ingått med dig. Om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter för detta ändamål kommer du inte kunna vara en del av Plattformen.
Administrera ditt intresse
Om du har anmält intresse för att bli investerare eller affärspartner kommer vi att behandla dina personuppgifter för att administrera det intresset, inbegripet lagra dina personuppgifter samt göra utskick av information till dig. Den här behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna förbereda det avtal som vi eventuellt kommer att ingå. om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter för detta ändamål kommer vi tyvärr inte kunna låta dig vara en del av Plattformen.
För att skicka information till dig som är investerare eller affärspartner
Om du är investerare eller affärspartner kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om intressanta tillväxtbolag inom tekniksektorn, samt annan relevant information. Denna behandling är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att få information som rör t.ex. tillväxtbolag och annan relevant information.

Vilka är mottagarna som kommer ta del av personuppgifterna och kan de överföras till tredje land?

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer och leverantörer av e-posttjänster. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett tredje land, dvs. ett land utanför EES-området.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Om ditt konto har varit inaktivt i mer än tre år kommer vi att informera dig. Skulle kontot vara inaktivt i ytterligare sex månader från sådan information kommer vi att radera kontot.

Dina rättigheter som registrerad

Kom ihåg att enligt Dataskyddsförordningen äger du rätt att:
  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Automatiserat beslutsfattande

Det sker inget automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke!

Kom ihåg, om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, så kan du alltid återkalla det samtycket när som helst. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår av denna personuppgiftspolicy.

Direkt marknadsföring?

Vi behandlar inte dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Däremot kommer vi att skicka information om intressanta tillväxtbolag inom tekniksektorn samt annan relevant information. Om du mot förmodan inte vill ha sådana utskick ber vi dig att kontakta oss så kommer du sluta få sådan information.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på hemsidan. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.