Pågående uppdrag

Nyemission i Ekobot AB 6 april - 29 maj

Emissionen stängdes över förväntan och ett nytillskott på 5,4 mkr togs in. Ekobot siktar nu på att inleda arbetet mot en kommande börsnotering.

Ekobot AB: 

Bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider (bekämpningsmedel mot ogräs). Systemen utgörs av autonoma robotsystem som på egen hand kan utföra flertal viktiga uppgifter i ett precisionsjordbruk.Nyemission pågår 6 april - 29 maj 2020. Registrerade medlemmar kan hämta information om emissionen och ladda ner bolagets Memorandum. En börsnotering är planerad att ske under 2021.
Logga in som investerare och läs mer om Ekobots utveckling.

Skydome AB: 

Nyemission pågår : Teckningstid 17 maj - (förlängd teckningstid) till15 september 


Har utvecklat nästa generations kamerasystem för applikationer inom bl.a. virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Denna satsning har lett fram till en större satsning på vidareutveckling av en teknikplattform för övervakning, hantering och samordning av samhällsviktig verksamhet. Systemet innebär en uppgradering av marknadens övervakningssystem där fysiska personer virtuellt kan samverka i en digital miljö och tillsammans skapa lägesbild, samordning och underlag för effektiv beslutsfattning.

Plattformen har på olika nivåer demonstrerats och sålts i demonstrationsutförande till bl.a. Ericsson, Intel, Sprint och Telia som utnyttjar tekniken för att visa hur säkerhet och krishantering kan samordnas på moderna kommunikationsnät.

 

Uppdrag : Löpande rådgivning och fortsatt finansiering vid behov.
Logga in som investerare och läs mer om Skydomes satsningar.

 

Jag accepterar hur personuppgifterna hanteras. Läs vår integritetspolicy.
Jag godkänner även Stars in Swedens allmänna villkor. Läs här.