Om Stars in Sweden

"Starsis ska erbjuda svenska entreprenörer, med innovativa och skalbara tekniklösningar med stor potential, ett långsiktigt samarbete för utveckling av bolaget till en "Star" och nå gemensamt uppsatta mål."

– Vi har lång erfarenhet av att utveckla framgångsrika entreprenörsföretag.
– Vi arbetar för kvalitet hos företagen vi är engagerade i, från ägare till medarbetare och från
leverantör till kund.
– Vi sätter tydliga mål för lönsam tillväxt och därmed värdetillväxt för både entreprenörer och investerare.

Genom plattformen www.starsinsweden.se knyter vi affärpartners och investerare samman i en nätbaserad verksamhet innefattande både stöd och finansiering vid företagsutvecklingen. Vår målgrupp av företag är teknikföretag med stor tillväxtpotential.