Advisory Board

En lyckad företagsutveckling förutsätter såväl tillgång till kapital som resurser med olika kompetenser och nätverk på marknaden. Genom vårt nätverk av affärspartners finns flera möjligheter att tillgodose ett starbolags behov. 

När ett nytt entreprenörsbolag blivit godkänt inleds arbetet med att finna bästa formerna för samverkan. En naturlig form för oss som rådgivare är att forma och delta i ett advisory board samt tillsammans med bolagets grundare utvärdera bolagets framtidsplaner och behov av kapital och kompetenstillskott.