Förbereda kommande börsnotering

För vissa av de entreprenörsbolag vi väljer att engagera oss i är en framtida börsnotering ett naturligt steg. I samband med de aktiviteter som genomförs för att göra bolaget mer attraktivt för investerare i samband med kapitalanskaffning blir också diskussioner om framtida exitmöjligheter aktuella. Synligheten, varumärkeskännedomen och den kvalitetsstämpel som en notering kan innebära är attraktiv. I Sverige finns närmast unika möjligheter för även mindre bolag att dra nytta av detta då det finns en väl utbyggd infrastruktur med god konkurrens bland såväl marknadsplatser som leverantörer av andra tjänster bolag behöver i samband med en notering och därefter.

Vi på Starsis har stor erfarenhet inom detta område och erbjuder möjligheten att använda oss som rådgivare från de första stegen till dess att bolaget är redo för att inleda en IPO-process. I ett nära samarbete med styrelse och ledning planeras de steg som bolaget behöver ta för att vara redo för den publika marknaden. Genom att undvika onödiga misstag, komma väl förberedda på alla sätt samt få stöd i valet av partner i samband med noteringen skapas förutsättningar för en lyckad resa på börsen.