Uppdrag - genomförda och pågående

Tidigare genomförda uppdrag

Dirac Research AB:  Finansieringsuppdrag 3 MKR
Unibap AB:  Såddfinansiering 10 MKR
Skydome AB:  investering och finansieringsuppdrag 13,1 MKR
Ekobot AB: Investering och finansieringsuppdrag 4 MKR + 5,4 MKR = 9,4 MKR


Aktuellt just nu:

Nyligen framgångsrikt genomförd nyemission i Ekobot AB 6 april - 29 maj på 5,4 MKR

 

Pågående uppdrag

Ekobot AB:

Bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider (bekämpningsmedel mot ogräs). Systemen utgörs av autonoma robotsystem som på egen hand kan utföra flertal viktiga uppgifter i ett precisionsjordbruk.

Starsis uppdrag: Löpande rådgivning och fortsatt finansiering vid behov.

Nyemission pågår 6 april - 29 maj 2020. Registrerade medlemmar kan hämta information om emissionen och ladda ner bolagets Memorandum. En börsnotering är planerad att ske under 2021.

Logga in som investerare och läs mer om Ekobots utvecklingSkydome AB: 

Har utvecklat nästa generations kamerasystem för applikationer inom bl.a. virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Denna satsning har lett fram till en större satsning på vidareutveckling av en teknikplattform för övervakning, hantering och samordning av samhällsviktig verksamhet. Systemet innebär en uppgradering av marknadens övervakningssystem där fysiska personer virtuellt kan samverka i en digital miljö och tillsammans skapa lägesbild, samordning och underlag för effektiv beslutsfattning.

Plattformen har på olika nivåer demonstrerats och sålts i demonstrationsutförande till bl.a. Ericsson, Intel, Sprint och Telia som utnyttjar tekniken för att visa hur säkerhet och krishantering kan samordnas på moderna kommunikationsnät.


 

Starsis uppdrag : Löpande rådgivning och fortsatt finansiering vid behov.

Logga in som investerare och läs mer om Skydomes satsningar.