Uppdrag - genomförda och pågående

Tidigare genomförda uppdrag

Dirac Research AB:  Finansieringsuppdrag 3 MKR
Unibap AB:  Såddfinansiering 10 MKR
Skydome AB:  investering och finansieringsuppdrag 13,1 MKR
Ekobot AB: Investering och finansieringsuppdrag 4 MKR + 5,4 MKR = 9,4 MKR
Ekobot AB: Rådgivning inför börsnotering. Bolaget börsnoterades på Nazdaq First North 15 mars 2021.


Aktuellt just nu:
 

Pågående uppdrag

Skydome AB: 

Har utvecklat nästa generations kamerasystem för applikationer inom bl.a. virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Denna satsning har lett fram till en större satsning på vidareutveckling av en teknikplattform för övervakning, hantering och samordning av samhällsviktig verksamhet. Systemet innebär en uppgradering av marknadens övervakningssystem där fysiska personer virtuellt kan samverka i en digital miljö och tillsammans skapa lägesbild, samordning och underlag för effektiv beslutsfattning.

Plattformen har på olika nivåer demonstrerats och sålts i demonstrationsutförande till bl.a. Ericsson, Intel, Sprint och Telia som utnyttjar tekniken för att visa hur säkerhet och krishantering kan samordnas på moderna kommunikationsnät.


 

Starsis uppdrag : Löpande rådgivning och fortsatt finansiering vid behov.

Logga in som investerare och läs mer om Skydomes satsningar.