Samarbetspartners

Nätverket av utvalda affärspartners har lång erfarenhet av arbete med tillväxtbolag. Information om nätverket, och val av lämpliga partners, sker i samband med anslutning av ett starbolag.