Arbetssätt

Vi erbjuder entreprenörer som utvecklar unika och innovativa tekniklösningar ett aktivt och långsiktigt samarbete för utveckling av bolagets potential och finansiering under tillväxtresan.  
Vi tillför bolagen vårt nätverk av utvalda affärspartners med bakgrund från företagsutveckling och finansiering samt ett gemensamt nätverk av investerare som får information och kan följa bolagen via vår plattform.

Vi vill skapa första kontakten med entreprenörer i ett tidigt skede för att kunna bistå vid bedömningen av möjligheterna att finansiera och stöda utvecklingen av företaget till en star.

Vi deltar alltid som investerare i våra Stars tillsammans med vårt samlade nätverk av investerare. 

Finansiering sker alltid stegvis efter en plan som arbetas fram tillsammans med entreprenörerna där varje steg har väl definierade milestones som leder till värdeskapande. 

Vi arbetar aktivt tillsammans med entreprenörerna tills dess att en framgångsrik exit kan genomföras.

Tillsammans med våra affärspartners har vi lång erfarenhet av att bedöma entreprenörer och god förmåga att känna igen en bra affärsidé som på sikt leder till en Star genom fokus på affärsutveckling. 

Genom vårt nätverk kan vi bistå bolag med olika resurser för uppdrag i både styrelse- och affärsråd.  

Vårt engagemang syftar till att tillgodose såväl entreprenörernas som investerarnas intressen.