Styrelsearbete

Entreprenörer med unika tekniklösningar har ofta stort fokus på just teknik och kan därför behöva komplettera styrelsen med fler kompetenser för att lyckas. Vid uppstart av ett samarbete med ett starbolag ser vi alltid över om kompletteringar behöver göras. 

Efter godkännande av ett nytt entreprenörsbolag gör vi tillsammans med entreprenörerna en kompetensgenomgång samt ser över styrelsens sammansättning. Som rådgivare bidrar vi vid utformning och förslag till styrelsesammansättning samt deltar tillsammans med bolagets grundare i en kommande nomineringskommitté.